Dubbelconcert

bigband3uitsnede
Op zaterdagavond 9 april geven Delft Junior Bigband en harmonieorkest St.- Gregorius uit Kwintsheul een swingend dubbelconcert. Naast eigen nummers spelen zij ook elkaars repertoire. Aansluitend verzorgen zij een jamsessie in Grand-café Verderop.

Zaterdagavond 9 april,  19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Toegang: € 5,-
VAK, Westvest 9, Delft   (vanaf 21.30 uur jamsessie in Grand-café Verderop)
Koop uw kaart aan de deur of reserveer via vrienden@delftjuniorbigband.nl